Методична робота

Система методичної роботи НВК на 2013 – 2018 роки сконцентрована навколо науково-методичної проблеми «Розробка індивідуальної траєкторії учнів в умовах школи, особистого розвитку та самореалізації шляхом побудови сучасного інформаційно-освітнього середовища з метою створення соціально-адаптованої та конкурентноспроможної моделі випускника».

Напрямки роботи:

1. Робота з обдарованими учнями.
2. Робота шкільного наукового товариства.
3. Підготовка до олімпіад, конкурсів, співпраця з МАН.
4. Впровадження інноваційних технологій навчання.
5. Участь у методичній роботі колегіуму, міста, області. 6. Уміння вчителів аналізувати свою роботу та використовувати передовий досвід.
7. Творча робота педагогів і впровадження в практику роботи педагогів досягнень педагогічної науки.

Система методичної роботи адміністрації і вчителів НВК «Кіровоградський колегіум» спрямована на пошук найбільш ефективних методик та впровадження нових технологій навчання і виховання; підвищення наукового рівня педагогів та заохочення до продовження післядипломної освіти; стимулювання творчого росту молодих вчителів; формування в учителів особистісно зорієнтованого педагогічного мислення, необхідного для моделювання відповідних ситуацій в умовах навчально-виховної діяльності.

Термін, завдання Способи розв’язання завдань Прогнозовані результати
Підготовчий етап

травень – вересень 2013 р.

Визначення проблеми
1.Створення групи педагогічної діагностики.

2.Аналіз роботи закладу за 2012 -2013 роки.

3.Планування роботи НВК (перспективне) на 2013 -2018 н.р.

Виділення групи основних проблем навчального закладу.

Постановка проблеми та готовність колективу до її реалізації.

Визначення напрямків та способів роботи над проблемою.

І етап (1 рік)

2013 – 2014 н.р.

Науково-теоретичне обґрунтування проблеми та шляхи її реалізації
1.Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.

2.Робота науково-методичної ради :

- завдання педколективу НВК по практичному втіленню задач навчання і виховання цілісної та всебічно розвиненої компетентної особистості учня;
- спільне засідання ради і керівників кафедр;
- анкетування вчителів з питань планування науково-методичної роботи школи.

3.Робота предметних кафедр, методичних об’єднань по вивченню проблеми та вибору шляхів її реалізації.

4.Оперативно-методичні наради, семінари, методичні тижні тощо.

5.Відкриті уроки, позакласні заходи, позакласна робота з даної проблеми, робота з обдарованими учнями.

6.Відвідування адміністрацією уроків, позакласних заходів, класних годин з наступним аналізом.

7.Робота з батьками
Вироблення рекомендацій, розкриття суті основних ідей.

Вибір завдань, напрямків роботи над проблемою на наступні 5 років.

Визначення проблеми кафедр, методичної проблеми кожного вчителя, створення творчих груп та планування їх роботи.

Теоретичне вивчення педагогами даної проблеми.

Вивчення можливостей учнів, рівень розвитку підвищення якості і результативності (МАН, олімпіади, конкурси).

Аналіз, рекомендації, визначення приоритетних завдань.

Педагогічна просвіта батьків
ІІ етап (2 роки) 2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

Науково-практичне оволодіння даною проблемою
1.Нарада при директорі «Використання інноваційних педагогічних технологій під час вирішення завдань науково-методичної проблеми».

2.Засідання методичної ради:

- педагогічні технології роботи з обдарованими учнями в особистісно-орієнтованому навчальному закладі;

- підсумки моніторингових досліджень для формування інноваційного простору школи, для удосконалення моделі діяльності вчителя колегіуму;

- результати профорієнтації роботи в старших класах, співпраці з ВНЗ (профільний аспект);

- модернізація навчання і виховання шляхом оптимального поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи;

- робота наукового товариства учнів НВК, навчання у МАН.

3.Семінар-практикум «Освітні технології формування творчої особистості учня з використанням інтерактивних методик.

4.Нарада при директорі «Найважливіші завдання школи – розкрити творчі здібності, обдарування, таланти своїх вихованців».

5.Спільні засідання науково-методичної ради і кафедр НВК.

6.Різні форми роботи кафедр : творчі звіти педагогів, взаємо відвідування уроків, звіти кафедр
Удосконалення форм методичної роботи;

удосконалення педагогічної майстерності з даної проблеми;

підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу.
ІІІ етап (2 роки)

2016/2017 н.р.

2017/2018 н.р.

Узагальнення результатів, впровадження досвіду у практику роботи
1.Конференція з висвітлення досягнутих результатів «Оновлення процесу навчання і виховання в сучасній школі у світлі особистісно-орієнтованої педагогіки».

2.Педагогічна рада: «Оптимальна структура методичної роботи з педагогічними кадрами на базі НВК, яка максимально враховує інтереси, запити, потреби кожного педагога та створює умови для вільного вибору педагогам таких форм кваліфікації, які забезпечують підготовку до роботи з обдарованими дітьми».

3.Фестиваль методичних ідей, педагогічних знахідок.

4.Творчі звіти кафедр.

5.Робота діагностичної групи.

6.Педагогічна рада : «Система роботи вчителів колегіуму з керівництва науково-дослідницької діяльності учнів».

Вироблення практичних рекомендацій, використання їх у практичній роботі;

узагальнення педагогічного досвіду;

розробка шляхів корекції і контролю.


Up