Шляхи активізації пізнавальної діяльності

З 03.12.2018 по 07.12.2018 на кафедрі іноземної мови був проведений методичний тиждень вчителів німецької мови на тему «Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках німецької мови».

Під час проведення методичного тижня вчителі німецької мови показали демонстраційні уроки, які мали пізнавальне, практичне та виховне значення. Проведення уроків в оригінальній, нетрадиційній формі було направлене не тільки на розвиток основних видів мовної діяльності, а й на формування асоціативного мислення, пам’яті, навичок спілкування в групі, творчої ініціативи учнів.

При підготовці та проведенні уроків вчителі застосовували сучасні технології навчання( метод проектів, тестові технології, драматизацію) та широкий спектр наочності.

Творчий характер завдань сприяв кращому запам’ятовуванню та засвоєнню різних граматичних явищ, розширенню лексичного запасу, розвитку монологічного та діалогічного мовлення, а також відкривали великі можливості для індивідуальної роботи учнів.Up