Відкритий заклад

ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ

Статут навчального
закладу, ліцензії на
провадження освітньої
діяльності

Освітні програми,
що реалізуються в закладі та перелік
освітніх компонентів,
що передбачені
відповідною освітньою програмою

Мови освітнього процесу,
Система навчання

КЕКВ 2210
КЕКВ 2240

Наявність вакантних посад,
порядку і умов
проведення конкурсу
на їх заміщення (у разі
його проведення)

Результати моніторингу
якості освіти
за 2020-2021 нр

Річний звіт про
діяльність навчального закладу

Правиа прийому до
навчального закладу

Умови доступності
закладу освіти для
навчання осіб з
особливими освітніми
потребами

Перелік додаткових платних
послуг та інших
послуг, їх вартості,
порядку надання та
оплати

Кошторис доходів та видатків на
відповідний рік -
Кошторис
Штатний розклад
План асигнувань

Капітальні ремонти та придбання

ДОСТУПНІСТЬ ЗАКЛАДУ
ДЛЯ ОСІБ З ООП