Система навчання


Навчально-виховний комплекс «Кіровоградський колегіум – спеціалізований навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

У Статуті школи зазначено, що рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 23.10.2003 року за № 1157 у школі визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійської та німецької: одна мова – з 1-го класу, друга – з 5-го класу), вивчення російської мови як предмету та академічний рівень вивчення базових дисциплін.

З метою задоволення потреб учнів і батьків та збереження специфіки навчального закладу, а саме поглибленого вивчення двох іноземних мов, вивчення російської мови як предмету та академічного рівня вивчення базових дисциплін навчальним закладом розроблено індивідуальні робочі навчальні плани.

Посилання:

1) Оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів

2) Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

3) Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ з кожного предмету:

з фізики

з англійської мови

Назад