Відкритий заклад

ПРОФІЛІ НАВЧАННЯ
10-11 класи

Статут навчального
закладу, ліцензії на
провадження освітньої
діяльності

Освітні програми,
що реалізуються в
закладі та перелік
освітніх компонентів,
що передбачені
відповідною
освітньою програмою

Мови освітнього процесу,
Система навчання

КЕКВ 2210
КЕКВ 2240

Наявність вакантних посад,
порядку і умов
проведення конкурсу
на їх заміщення (у разі
його проведення)

Результати моніторингу
якості освіти)

Річний звіту про
діяльність навчального закладу

Правиа прийому до
навчального закладу

Умови доступності
закладу освіти для
навчання осіб з
особливими освітніми
потребами

Перелік додаткових платних
послуг та інших
послуг, їх вартості,
порядку надання та
оплати

Кошторис доходів та видатків на
відповідний рік -
Кошторис
Штатний розклад
План асигнувань

Фінансові звіти
про надходження та
використання всіх
отриманих коштів у
звітному році

Інформація про
перелік товарів, робіт і
послуг, отриманих як
благодійна допомога,
із зазначенням їх
вартості, а також про
кошти з інших джерел,
не заборонених
законодавством
Up