Статут навчального закладу, ліцензії на провадження освітньої діяльності
Освітні програми, що реалізуються в закладі та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
КЕКВ 2210 | КЕКВ 2240
Мови освітнього процесу, Система навчання
Наявність вакантних посад, порядку і умов проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Результати моніторингу якості освіти.
Річний звіту про діяльність навчального закладу
Правиа прийому до навчального закладу
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Перелік додаткових платних послуг та інших послуг, їх вартості, порядку надання та оплати
Кошторис доходів та видатків на відповідний рік -
Кошторис | Штатний розклад | План асигнувань
Фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти з інших джерел, не заборонених законодавством
Наказ про прозорість
Статут навчального закладу
Правила прийому
Освітні програми
Моніторинг якості освіти
Up